πισύρεσσιν

πισύρεσσιν
τέσσαρες
four
masc/fem dat pl (epic aeolic)
τέσσαρες
four
neut dat pl (epic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”